Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski

 • Data aktu prawnego: 2001-09-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-06-05
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2005 r. Nr 6 poz. 43 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 102 poz. 1074 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 83 poz. 769 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 46 poz. 441 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki
 • Dz.U. 2004 r. Nr 43 poz. 411 -  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03
 • Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 400 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 12 §3

   Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach nadawania i zatwierdzenia nazwy statku

  [Szczegóły]