Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

 • Data aktu prawnego: 1990-12-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-01-01

  z wyjątkiem art. 61 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 58
 • M.P. 1991 r. Nr 4 poz. 23 -  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie przeciętnej rocznej wysokości emerytury podstawowej w latach 1983-1990.
 • Dz.U. 2005 r. Nr 6 poz. 46 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 144 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • M.P. 2024 r. poz. 182 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 188 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2018 r. poz. 195 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2019 r. poz. 198 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2014 r. poz. 215 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 232 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 257 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 264 -  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej
 • M.P. 2021 r. poz. 268 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 273 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 289 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 290 -  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 320 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2024 r. poz. 337 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2020 r. poz. 390 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • M.P. 2022 r. poz. 424 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
 • Dz.U. 1992 r. Nr 89 poz. 445 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień