Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 • Data aktu prawnego: 2009-11-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,
  2) art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 oraz art. 116 pkt 4
  – które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 61
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1391 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1089 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1156 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
 • Dz.U. 2013 r. poz. 175 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 172 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
 • Dz.U. 2012 r. poz. 833 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji
 • Dz.U. 2012 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry
 • Dz.U. 2012 r. poz. 312 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier
 • Dz.U. 2012 r. poz. 142 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne2)
 • Dz.U. 2011 r. Nr 221 poz. 1314 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 216 poz. 1277 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe
 • Dz.U. 2011 r. Nr 6 poz. 27 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 118 poz. 797 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Dz.U. 2010 r. Nr 118 poz. 795 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 118 poz. 793 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 115 poz. 770 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 114 poz. 767 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 751 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 750 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 53 poz. 313 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
 • Brak niezrealizowanych upoważnień