Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

 • Data aktu prawnego: 1992-12-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1993-03-01

  z wyjątkiem przepisu art. 52, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1993 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 70
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2058 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2022 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1970 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu platform udostępniania wideo i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1969 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu
 • M.P. 2021 r. poz. 808 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2022 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 774 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2022 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 954 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2021 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 940 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2021 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2234 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji
 • M.P. 2019 r. poz. 881 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • M.P. 2019 r. poz. 877 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • M.P. 2019 r. poz. 863 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 855 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2020 r.
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2351 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2266 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2261 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2226 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1953 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania
 • M.P. 2018 r. poz. 1040 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 1039 -  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień