Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 79
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1840 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1702 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1171 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
 • Dz.U. 2015 r. poz. 987 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 968 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 903 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 708 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 456 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
 • Dz.U. 2015 r. poz. 406 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1469 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1272 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1132 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1129 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 812 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • M.P. 2014 r. poz. 705 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2014 r. poz. 704 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015
 • Dz.U. 2014 r. poz. 596 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 591 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1008 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 15
 • art. 100 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 125 ust.7

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]