Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Data aktu prawnego: 2006-09-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 64, który wszedł w życie z dniem 20 października 2006 r.;
  2) art. 18–22, 49 i 60, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2006 r.;
  3) art. 8, który wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r.;
  4) art. 52 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 51
 • Dz.U. 2011 r. Nr 3 poz. 6 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 4 poz. 33 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 66 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 118 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • Dz.U. 2015 r. poz. 178 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 187 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 218 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 39 poz. 322 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 60 poz. 408 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dz.U. 2021 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dz.U. 2024 r. poz. 456 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 472 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 77 poz. 525 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 558 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • Dz.U. 2019 r. poz. 564 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi
 • Dz.U. 2016 r. poz. 576 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 587 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 598 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi
 • Brak niezrealizowanych upoważnień