Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 • Data aktu prawnego: 1991-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 83
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1361 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 482 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1073 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1051 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
 • Dz.U. 2013 r. poz. 656 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu
 • Dz.U. 2013 r. poz. 409 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 650 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 216 poz. 1279 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 99 poz. 572 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 99 poz. 571 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 37 poz. 193 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 190 poz. 1275 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 55 poz. 333 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 222 poz. 1764 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 164 poz. 1309 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 105 poz. 871 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 5 poz. 20 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu
 • Dz.U. 2008 r. Nr 131 poz. 834 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
 • Dz.U. 2007 r. Nr 134 poz. 942 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu
 • Dz.U. 2007 r. Nr 101 poz. 680 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień