Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 • Data aktu prawnego: 2011-01-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-08-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 506
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1884 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1835 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1788 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Firlej w województwie lubelskim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1765 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1564 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1512 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1495 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1476 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1366 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Mrocza w województwie kujawsko‑pomorskim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1184 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jaktorów w województwie mazowieckim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1183 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przewóz w województwie lubuskim
 • M.P. 2023 r. poz. 1027 -  Uchwała nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1025 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1021 -  Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1011 -  Uchwała nr 112/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 988 -  Uchwała nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 981 -  Uchwała nr 151/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 980 -  Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 978 -  Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 929 -  Uchwała nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 142 §7 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz dokumentów do niego załączonych, w szczególności:

  1) zakres danych zawartych w sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 142 §7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz

  2) sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 142 §7 pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz

  3) sposób sporządzania sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w tym sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

   

   

  [Szczegóły]