Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 637

Data ogłoszenia: 2017-03-24

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

  • Data aktu prawnego: 2017-03-06
  • Data wejścia w życie aktu: 2017-05-01

    z wyjątkiem § 36 ust. 3 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

  • Data uchylenia:

    (utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 680); nowe rozporządzenia: Dz. U. 2021 r. poz. 1045; Dz. U. 2021 r. poz. 1408)

  • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie ministra
  • Podstawa prawna:

Hasła: