Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • Data aktu prawnego: 1959-01-31
 • Data wejścia w życie aktu: 1959-02-16
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 15
 • Dz.U. 2015 r. poz. 179 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców
 • Dz.U. 1961 r. Nr 39 poz. 202 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
 • Dz.U. 2008 r. Nr 48 poz. 284 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
 • Dz.U. 1959 r. Nr 52 poz. 315 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
 • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 405 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
 • Dz.U. 2010 r. Nr 123 poz. 839 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 90 poz. 1013 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
 • Dz.U. 2009 r. Nr 129 poz. 1067 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1405 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia
 • Dz.U. 2001 r. Nr 152 poz. 1742 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
 • Dz.U. 2001 r. Nr 153 poz. 1782 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
 • Dz.U. 2001 r. Nr 153 poz. 1783 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
 • Dz.U. 2007 r. Nr 249 poz. 1866 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1910 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2734 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty zgonu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień