Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 • Data aktu prawnego: 1985-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 82
 • Dz.U. 2008 r. Nr 193 poz. 1192 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
 • Dz.U. 2008 r. Nr 172 poz. 1068 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 172 poz. 1067 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 180 poz. 1285 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 180 poz. 1284 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 172 poz. 1239 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 172 poz. 1238 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 197 poz. 1636 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 197 poz. 1635 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 763 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 762 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 67 poz. 583 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach
 • Dz.U. 2005 r. Nr 67 poz. 582 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
 • Dz.U. 2004 r. Nr 214 poz. 2178 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. wsprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 214 poz. 2177 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. wsprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 140 poz. 1481 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 128 poz. 1334 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 165 poz. 1594 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. wsprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 165 poz. 1593 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. wsprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 215 poz. 1819 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. wsprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 16zi

  Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3, do ministra właściwego do spraw transportu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka, o którym mowa w art. 24ma ust. 3

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24mb ust.6 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4) kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 40 ust.7

  Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]