Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Data aktu prawnego: 2003-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 21
 • Dz.U. 2023 r. poz. 382 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1774 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1724 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 311 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1859 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1856 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1828 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1243 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1014 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1097 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1654 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 261 poz. 1564 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 61 poz. 313 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2009 r. Nr 99 poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 27 poz. 168 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2008 r. Nr 223 poz. 1469 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1394 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2008 r. Nr 215 poz. 1360 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2008 r. Nr 92 poz. 579 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2008 r. Nr 91 poz. 574 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 86 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1)   wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku

   

  [Szczegóły]
 • art. 86 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2)   wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, kieszonkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanych z pobytem w ośrodku

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 86 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  3)   wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   

  [Szczegóły]
 • art. 86 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  5) termin i sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w pkt 1-3

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 86 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku

   

   

   

   

  [Szczegóły]