Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

 • Data aktu prawnego: 2018-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 18, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 56, który wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 35
 • Dz.U. 2018 r. poz. 983 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1070 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1073 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1080 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1127 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1136 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1147 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1170 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1180 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1304 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1305 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1425 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1549 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1643 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1763 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1766 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1788 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2098 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 54 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 543 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 43 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób i tryb nadawania stopni Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy

  Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 140

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania.

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzory wniosków o nadanie stopnia Straży Marszałkowskiej oraz wzory aktów nadania stopnia Straży Marszałkowskiej

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy

  Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 pkt 3

  Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) tryb sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt 2

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego postępowania i informowania zainteresowanych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej o działaniach podejmowanych przez przełożonych w tych sprawach.

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]