Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 • Data aktu prawnego: 2018-03-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 12 ust. 1 i art. 289, które weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 269 i art. 297, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 35
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2287 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2301 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2336 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2372 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2398 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2407 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2408 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2424 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2428 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2431 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2434 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2444 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2455 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2457 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2513 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2517 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2536 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 27 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym
 • Dz.U. 2019 r. poz. 28 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 216 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień