Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 1722

Data ogłoszenia: 2018-09-05

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-09-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1405 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 1)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 433 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 5)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 799 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1445 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień