Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • Data aktu prawnego: 2008-10-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2008-11-15

  z wyjątkiem art. 121 i 123 ust. 1, które weszły w życie z dniem 7 listopada 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 27) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 14) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1906 - (art. 41) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1890 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1719 - (art. 23) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1688 - (art. 27) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1506 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1501 - (art. 52) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1113 - (art. 38) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1094
  • Dz.U. 2023 r. poz. 595 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 553 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 41) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 28) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1846 - (art. 32) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1783 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1261 - (art. 4) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1260 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1029
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2389 - (art. 29) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2373
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1718 - (art. 46) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1551 - (art. 55) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1211 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Dz.U. 2021 r. poz. 922 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
  • Dz.U. 2021 r. poz. 784 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 247
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1378 - (art. 12) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 471 - (art. 15) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 322 - (art. 8) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 57) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 283
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2170 - (art. 6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1924 - (art. 41) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1815 - (art. 14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1712 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1589 - (art. 34) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1501 - (art. 10) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 630 - (art. 42) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2081
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1722 - (art. 4) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 113) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1590 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1563 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 - (art. 51) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1479 - (art. 7) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1089 - (art. 127) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 810 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1999 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 - (art. 509) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1405
  • Dz.U. 2017 r. poz. 820 - (art. 36) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2003 - (art. 11) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 103) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 37) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 961 - (art. 11) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 831 - (art. 47) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 353
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1936 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1688 - (art. 106) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1642 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1590 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1434 - Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1265 - (art. 32) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1223 - (art. 122) Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1211 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 774 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
  • Dz.U. 2015 r. poz. 277 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 200 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1133 - (art. 7) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1101 - (art. 11) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 850 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 822 - (art. 20) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 587 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1238 - (art. 9) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1235
  • Dz.U. 2013 r. poz. 165 - Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 21 - (art. 219) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 175) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 908 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 472 - USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 460 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 178 poz. 1060 - (art. 12) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audyty (EMAS)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 170 poz. 1015 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 - (art. 199) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
  • Dz.U. 2011 r. Nr 152 poz. 897 - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 135 poz. 789 - (art. 62) Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2011 r. Nr 132 poz. 766 - Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 122 poz. 695 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 32 poz. 159 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 173) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 143 poz. 963 - (art. 35) Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 119 poz. 804 - Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 106 poz. 675 - (art. 72) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 145 - Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 700 - (art. 42) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 340 - (art. 36) Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 190) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227
  Liczba aktów wykonawczych: 48
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1350 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1181 -  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1180 -  Rzporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1179 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1178 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 976 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 529 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
 • Dz.U. 2011 r. Nr 52 poz. 269 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości
 • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1745 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
 • Dz.U. 2010 r. Nr 227 poz. 1485 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku
 • Dz.U. 2010 r. Nr 215 poz. 1415 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Dz.U. 2010 r. Nr 186 poz. 1249 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1266 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1265 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1264 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1263 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1262 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1260 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Dz.U. 2008 r. Nr 202 poz. 1259 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 24 ust.5 pkt 1

  Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób udostępniania informacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24 ust.5 pkt 2

  Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) minimalny zakres udostępnianych informacji

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24 ust.5 pkt 3

  Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) formę udostępniania informacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 24 ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

  4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 103a ust.2

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inwestycję strategiczną, o której mowa w ust. 1, kierując się znaczeniem planowanej inwestycji strategicznej dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]