Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 • Data aktu prawnego: 2015-12-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 7 i 85, które weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.;
  2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 242
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1488 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki
 • M.P. 2023 r. poz. 1283 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1247 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1246 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1220 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1188 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1182 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1175 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Facylitowanie – prowadzenie spotkań grupowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1160 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie i doskonalenie technik golfowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1159 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1151 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1150 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1142 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1140 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1127 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1126 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Dobieranie i podawanie wina” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1120 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1115 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie kierowania jachtem motorowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1070 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie jazdy na nartach wodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • M.P. 2023 r. poz. 1049 -  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 21 ust.8

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, tryb pracy zespołów ekspertów, o których mowa w ust. 1 i 6, w tym sposób przygotowania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sposób porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i przygotowania rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 6, oraz sposób dokumentowania prac tych zespołów, uwzględniając konieczność zapewnienia rzetelnego i sprawnego sporządzenia opinii i wydania rekomendacji oraz rzetelnego dokumentowania prac tych zespołów.

  [Szczegóły]
 • art. 83 ust.4

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1.

   

   

  [Szczegóły]