Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 • Data aktu prawnego: 2017-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-11

  z wyjątkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132–134 i art. 140, które weszły w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 16) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1561 - (art. 19 i art. 28 pkt 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 14) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1961
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1551 - (art. 57) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
  • Dz.U. 2021 r. poz. 223 - (art. 16) Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 - (art. 20) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2127 - (art. 9) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1100
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1309 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2363
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1716 - (art. 19) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1496 - (art. 52) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 - (art. 10) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2161 - (art. 1 pkt 3) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1529
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2837 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1977 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2382 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2300 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 127 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2444 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2306 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2129 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2061 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości za udział w pracach Rady
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1764 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
 • Brak niezrealizowanych upoważnień