Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

 • Data aktu prawnego: 2011-04-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1555
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 - (art. 128) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 830 - (art. 14) Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 754) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1292 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 666
  • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 13) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 97 - (art. 86) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 - (art. 9) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2345 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1875 - (art. 35) Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1493 - (art. 10) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 702
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1905 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1590 - (art. 9) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 111) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 408
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 30) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2429 - (art. 6) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2219 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 39) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1515 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 697 - (art. 6) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1845
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1524 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 599 - (art. 49) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2020 - (art. 6) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 109) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1535
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1355 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1994 - (art. 142) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1918 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 855 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 788 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 636
  • Dz.U. 2015 r. poz. 16 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 33/13
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1741 - (art. 123) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1138 - (art. 9) Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 998 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
  • Dz.U. 2014 r. poz. 183 - (art. 5) Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 174 poz. 1039 - (art. 90) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i położnej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 113 poz. 657
  Liczba aktów wykonawczych: 54
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1458 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1497 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
 • Dz.U. 2013 r. poz. 463 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 473 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 514 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 502 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 436 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 671 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 853 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
 • Dz.U. 2013 r. poz. 670 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 770 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1001 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 999 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1181 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 721 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1233 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1234 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1246 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1823 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 20 ust.1 pkt 2

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  2)   podmiot prowadzący rejestr

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 3

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa: 

  3)   okres, na jaki utworzono rejestr - w przypadku rejestru tworzonego na czas oznaczony

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  4)   sposób prowadzenia rejestru

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 5

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  5) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 5a

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  5a) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 3a

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  3a) usługodawców, podmioty prowadzące rejestry publiczne lub rejestry medyczne, administratora danych przetwarzanych w SIM lub administratorów danych przetwarzanych w dziedzinowych systemach teleinformatycznych, z których dane mogą być przekazywane do rejestru, oraz sposoby i terminy ich przekazywania

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19 ust.7d

  Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych publikowanych w raporcie analitycznym, o którym mowa w ust. 7b, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości opracowywanych raportów analitycznych oraz porównywalności zawartych w nich danych.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 2a

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  2a) administratora systemu odpowiedzialnego za techniczno-organizacyjną obsługę rejestru

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 ust.1 pkt 4a

  Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

  4a) zakres przedmiotowy rejestru, opisany jako:

  a) zakres świadczeń, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz

  b) rozpoznania zgodnie z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych lub

  c) procedury według obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych lub produkty z katalogu płatnika

  – mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

   

   

   

  [Szczegóły]