Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 622

Data ogłoszenia: 2019-04-02

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Data aktu prawnego: 2019-03-15
 • ustawa wchodzi w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 649 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1044 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 43)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 41)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1433 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (art. 42)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2094 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 45)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 341 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 44)

Hasła:

 • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 68) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1114 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin
 • Brak niezrealizowanych upoważnień