Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2019 r. poz. 972

Data ogłoszenia: 2019-05-23

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 • Data aktu prawnego: 2003-12-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 6–8, art. 10, art. 12 ust. 1–3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3–8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2–14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33–35 i art. 104 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 marca 2004 r.;
  2) art. 32, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Data uchylenia: 2020-03-14

  (uchylona z dniem 14 marca 2020 r., stosownie do U. (art. 84) - Dz. U. 2020 r. poz. 424)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 106
 • Dz.U. 2006 r. Nr 58 poz. 402 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
 • M.P. 2006 r. Nr 18 poz. 202 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
 • M.P. 2006 r. Nr 2 poz. 32 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy
 • Dz.U. 2005 r. Nr 233 poz. 1985 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r. wsprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 132 poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin
 • Dz.U. 2005 r. Nr 100 poz. 839 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny
 • Dz.U. 2005 r. Nr 99 poz. 833 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania
 • Dz.U. 2005 r. Nr 99 poz. 830 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich
 • Dz.U. 2005 r. Nr 38 poz. 361 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną
 • Dz.U. 2005 r. Nr 38 poz. 360 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia iutrzymania strefy chronionej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 218 poz. 2215 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców
 • Dz.U. 2004 r. Nr 200 poz. 2060 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 183 poz. 1891 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum
 • Dz.U. 2004 r. Nr 183 poz. 1890 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 164 poz. 1724 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1660 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 144 poz. 1526 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum
 • Dz.U. 2004 r. Nr 142 poz. 1510 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji
 • Dz.U. 2004 r. Nr 141 poz. 1498 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 108 poz. 1149 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus
 • Brak niezrealizowanych upoważnień