Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 • Data aktu prawnego: 2011-05-12
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-12-18
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

  Brak aktów wykonawczych

  Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 59dg ust.3

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz wzory formularzy sprawozdawczych, mając na względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do sprawowania skutecznego nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych.

   

  [Szczegóły]
 • art. 59do ust.3 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

  – mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 59do ust.3 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

  – mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 59do ust.3 pkt 3

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wzór deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

  – mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]