Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

 • Data aktu prawnego: 2003-03-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-04-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 21
 • Dz.U. 2019 r. poz. 682 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1216 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1145 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1099 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1086 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1035 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • M.P. 2007 r. Nr 18 poz. 215 -  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
 • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1621 -  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania wsprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji oterminach rozpowszechniania audycji referendalnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 102 poz. 951 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. wsprawie sposobu przekazywania, przechowywania iudostępniania dokumentów zprzeprowadzonego referendum ogólnokrajowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 75 poz. 678 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy wgłosowaniu
 • Dz.U. 2003 r. Nr 75 poz. 677 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy wgłosowaniu
 • Dz.U. 2003 r. Nr 75 poz. 676 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
 • Dz.U. 2003 r. Nr 75 poz. 675 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego wzakresie ochrony lokalu obwodowej komisji do spraw referendum wczasie przerwy wgłosowaniu
 • Dz.U. 2003 r. Nr 74 poz. 674 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie spisu osób uprawnionych do udziału wreferendum przebywających za granicą
 • Dz.U. 2003 r. Nr 74 poz. 671 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
 • Dz.U. 2003 r. Nr 74 poz. 670 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
 • Dz.U. 2003 r. Nr 74 poz. 669 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. wsprawie sposobu sporządzania iaktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
 • M.P. 2003 r. Nr 28 poz. 393 -  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. wsprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych iprotokołów głosowania wreferendum ogólnokrajowymobejmujących wyniki głosowania zobszaru właściwości komisarza wyborczego
 • M.P. 2003 r. Nr 27 poz. 384 -  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni
 • M.P. 2003 r. Nr 20 poz. 308 -  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek opoddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe
 • Brak niezrealizowanych upoważnień