Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Data aktu prawnego: 2005-01-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-03-14

  z tym że przepisy:
  1) art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62 weszły w życie z dniem 12 sierpnia 2005 r.;
  2) art. 11–17, art. 28, art. 47, art. 55, art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
  3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.;
  4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 1–10 i 13–16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, weszły w życie z dniem 26 lutego 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 16
 • Dz.U. 2015 r. poz. 96 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2381 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1240 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1850 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
 • Dz.U. 2006 r. Nr 2 poz. 9 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 58 poz. 407 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 75 poz. 476 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
 • Dz.U. 2010 r. Nr 117 poz. 785 -  Dz.U. 2010 r. Nr 117, poz. 785
 • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1206 -  Dz.U. 2005 r. Nr 143, poz. 1206
 • Dz.U. 2010 r. Nr 198 poz. 1319 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dz.U. 2010 r. Nr 202 poz. 1340 -  Dz.U. 2010 r. Nr 202, poz. 1340
 • Dz.U. 2005 r. Nr 214 poz. 1806 -  Dz.U. 2005 r. Nr 214, poz. 1806
 • Dz.U. 2005 r. Nr 214 poz. 1807 -  Dz.U. 2005 r. Nr 214, poz. 1807
 • Dz.U. 2010 r. Nr 225 poz. 1471 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
 • Dz.U. 2010 r. Nr 258 poz. 1760 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień