Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

 • Data aktu prawnego: 2017-10-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-12-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55, który wszedł w życie z dniem 30 listopada 2017 r.;
  2) art. 6 ust. 4–6, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  3) art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11, które weszły w życie z dniem 1 października 2021 r.;
  4) art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1295 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1017 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2335 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1143 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień