Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

 • Data aktu prawnego: 1982-09-16
 • Data wejścia w życie aktu: 1983-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 41
 • M.P. 1982 r. Nr 30 poz. 259 -  Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczególnych uprawnień niektórych kategorii pracowników urzędów państwowych.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 39 poz. 257 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 39 poz. 258 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych.
 • Dz.U. 1982 r. Nr 39 poz. 262 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy”, trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 14 poz. 61 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 81 poz. 353 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
 • M.P. 1995 r. Nr 24 poz. 285 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • M.P. 1995 r. Nr 24 poz. 287 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • Dz.U. 1995 r. Nr 130 poz. 631 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 37 poz. 207 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 29 poz. 268 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 • Dz.U. 2000 r. Nr 24 poz. 296 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Dz.U. 2001 r. Nr 145 poz. 1628 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. wsprawie postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 66 poz. 597 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wsprawie wysokości iwarunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy winnej miejscowości
 • Dz.U. 2002 r. Nr 241 poz. 2075 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Dz.U. 2003 r. Nr 89 poz. 836 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 76 poz. 505 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 27 poz. 134 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1226 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
 • M.P. 2015 r. poz. 1300 -  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień