Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

 • Data aktu prawnego: 2018-05-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-06-30

  z wyjątkiem art. 38 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, które weszły w życie z dniem 16 czerwca 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 18
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2861 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1351 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1713 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1712 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1711 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1710 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1709 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1708 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1707 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1706 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1705 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1704 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1703 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1702 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1701 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1700 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1699 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1698 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 12
 • art. 14 ust.3 pkt 1

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 2

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) szczegółowe kryteria jakościowe

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 3

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) szczegółowe kryteria ilościowe

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 4

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 5

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  5) warunki udzielania pomocy publicznej

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 6

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 7

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 8

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji 

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 9

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  9) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu

   

  [Szczegóły]
 • art. 14 ust.3 pkt 10

   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  10) sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu

   

  [Szczegóły]