Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

 • Data aktu prawnego: 2001-06-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-10-26

  z wyjątkiem przepisów art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13, które weszły w życie z dniem 25 lipca 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2002 r. Nr 19 poz. 196 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. wsprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 600 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 624 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO
 • Dz.U. 2004 r. Nr 82 poz. 750 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. wsprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO
 • Dz.U. 2022 r. poz. 759 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
 • Dz.U. 2002 r. Nr 87 poz. 797 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 107 poz. 944 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. wsprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu produktów GMO, oraz wymań, jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej oceny
 • Dz.U. 2016 r. poz. 962 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1173 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 212 poz. 1798 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1817 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1820 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2035 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2102 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień