Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

 • Data aktu prawnego: 2020-06-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-06-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 50, art. 58 i art. 89, które weszły w życie z dniem 24 lipca 2020 r.;
  2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  3) art. 75, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 14 listopada 2019 r.;
  4) art. 77:
  a) pkt 3 lit. a, b i e, pkt 4 lit. a–c oraz pkt 5 i 10, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,
  b) pkt 34–36, które weszły w życie z dniem 24 lipca 2020 r.,
  c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  d) pkt 27 i 60, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
  5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień