Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1505

Data ogłoszenia: 2021-08-17

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-07-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-01

  z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 312 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1874 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 247 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (art. 1 i art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 328 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 716 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 6)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień