Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2120

Data ogłoszenia: 2021-11-24

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-11-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-09

  z wyjątkiem art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i lit. c tiret pierwsze–trzecie, pkt 3, 5–7, 9, pkt 10 lit. a, lit. b tiret pierwsze, lit. c tiret pierwsze oraz lit. d, a także pkt 15, które weszły w życie z dniem 25 listopada 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r., oraz art. 4, który wszedł w życie z dniem 25 listopada 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 523 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 711 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1977 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2069 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień