Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1575

Data ogłoszenia: 2022-07-27

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

 • Data aktu prawnego: 1993-01-07
 • Data wejścia w życie aktu: 1993-03-16
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1575
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2052 - (art. 8) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 175 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792 - (art. 2) Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opomocy społecznej, ustawy oplanowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego iwarunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 1999 r. Nr 5 poz. 32 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 157 poz. 1040 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 64) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 139 poz. 646 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 66 poz. 334 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
 • Dz.U. 1993 r. Nr 17 poz. 78
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 1993 r. Nr 97 poz. 441 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 9 poz. 49 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 395 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień