Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Data aktu prawnego: 2007-04-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-07-01

  z wyjątkiem art. 108, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • M.P. 2007 r. Nr 58 poz. 657 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
 • M.P. 2007 r. Nr 92 poz. 1006 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 16 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy
 • M.P. 2007 r. Nr 92 poz. 1007 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 18 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
 • Dz.U. 2007 r. Nr 149 poz. 1053 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
 • Dz.U. 2007 r. Nr 149 poz. 1054 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
 • Dz.U. 2007 r. Nr 247 poz. 1835 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dz.U. 2007 r. Nr 250 poz. 1870 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień