Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 194

Data ogłoszenia: 2023-01-30

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

 • Data aktu prawnego: 2021-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 44, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1560 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 24) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 194
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1964 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 21) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2490
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2285 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1274 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 828 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 286 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 127 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zakresu danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
 • art. 14 ust.7

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania rekompensaty oraz wyrównania do wysokości rekompensaty, wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania do wysokości rekompensaty oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 1

  2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór i sposób nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 2

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 3

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 4

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  4) tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.”

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 5

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 ust.2 pkt 6

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  6) sposób noszenia odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

  – kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

  [Szczegóły]