Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

 • Data aktu prawnego: 1992-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 1993-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1284 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
 • Dz.U. 2023 r. poz. 355 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1021 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
 • Dz.U. 2004 r. Nr 10 poz. 93 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 19 stycznia 2004 r. wsprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 31 poz. 264 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
 • Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1396 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 167 poz. 1747 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. wsprawie siedzib izasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień