Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 2023 r. poz. 1047

Data ogłoszenia: 2023-06-01

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 • Data aktu prawnego: 1997-06-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1998 r.;
  2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
  3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90–98 i 100–108, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 37) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1720 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1394 - (art. 2 i art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 31) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1193 - (art. 4) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1123 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1088 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1053 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 919 - (art. 72) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1047
  • Dz.U. 2023 r. poz. 760 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2642 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2589 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1783 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1002 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 988
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 719) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 6) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2165 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1997 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 - (art. 48) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 720 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 463 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 450
  • Dz.U. 2021 r. poz. 54 - (art. 3) Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1517 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1087 - (art. 3) Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 16) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 110
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2202 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 22) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 55) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1501 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1466 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1180 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 - (art. 32) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • Dz.U. 2019 r. poz. 870 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 6) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 41) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 53 - (art. 61 i art. 71 pkt 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2322 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt K 6/17
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1990
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 35) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 76) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1592 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 8) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1481 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1480 - (art. 58) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1479 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1356 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1099 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 - (art. 1, art. 5 pkt 1, art. 6) Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 42 i art. 185) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 55) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 276) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 79 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1926 - (art. 1 i art. 3 pkt 1) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1260
  • Dz.U. 2017 r. poz. 966 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 1 i art. 1 pkt 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 379 - (art. 1 pkt 2) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 24) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 128
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2001 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 32) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 352 - (art. 30) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 266 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2183 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 449) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1359 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1335 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1326 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1038 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt K 2/13
  • Dz.U. 2015 r. poz. 933 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 591 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 970 - (art. 1 pkt 55) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2014 r. poz. 822 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 529 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 486 - (art. 1 i 8) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 312 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1611 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1446 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 991 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 700 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1448 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1137
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 757 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 756 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 25 poz. 202 - (art. 57) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 884 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 - (art. 141) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2036 - Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 200 poz. 1953 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 - (art. 133) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1452 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1451 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 130 poz. 1190 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 - (art. 148) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 515
 • Dz.U. 1997 r. Nr 98 poz. 602
  Liczba aktów wykonawczych: 227
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2642 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2616 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2487 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2423 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1778 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno‑Skarbową
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1777 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1776 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1642 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1376 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1246 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1101 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1070 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 • M.P. 2023 r. poz. 805 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 87 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2823 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2798 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1959 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1885 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1857 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1851 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 19
 • art. 7 ust.3a pkt 1

   Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

  nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzory, znaczenia i zakresy obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3a pkt 2

   Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

  nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzory lub rodzaje i zakresy stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3a pkt 3

   Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

  nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  3) warunki, jakim powinny odpowiadać znaki i sygnalizatory drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

  drogowego

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3a pkt 4

   Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-

  nych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  4) podstawowe warunki sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

  drogowego w pasie drogowym

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1a tiret 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  a) warunki i tryb rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2–3, oraz wzory:

  –– tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis oraz sposób ich umieszczania

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1c

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  c) szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1d tiret 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  d) wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:

  – wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1d tiret 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  d) wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:

  – decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1d tiret 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  d) wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:

  – wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 76 ust.1 pkt 1d tiret 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:

  d) wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów:

  – zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym

   

   

  [Szczegóły]