Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 1187Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
(art. 9 ust.5 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Spraw Zagranicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-09-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót