Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6141Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość i sposób uiszczania opłat za poszczególne czynności pomiaru statkuMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6142Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6143Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: b) zaświadczenia z pomiaru statku,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6144Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres wykonywania czynności pomiaru statku;Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6145Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26a ust.3)
2009-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania czynności pomiaru statku, oraz sposób ich upoważniania do wykonywania tych czynnościMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6146Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 29 ust.3)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich z podziałem na rejony pływania, do których stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych obowiązkiem posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowejMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6147Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb wydawania, przedłużania, cofania i dokonywania zmian wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6148Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wydanie, przedłużenie lub dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6149Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6150Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34 ust.2)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transporu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór rejestru wydanych wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowejMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6151Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34b ust.3)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6152Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej,Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6153Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: b) zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej;Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6154Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych;Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6155Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość i sposób uiszczania opłat za poszczególne czynności inspekcyjneMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6156Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34d ust.3)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania czynności inspekcyjnych, oraz sposób ich upoważniania do wykonywania tych czynnościMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6157Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34h ust.3)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór, warunki oraz sposób wydawania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowejMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6158Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34j ust.5)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. spsób upoważniania podmiotów, o których mowa w ust. 1, do wykonywania przeglądów technicznych statków;Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6159Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34j ust.5)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń, wyposażenia i właściwości manewrowych oraz dotyczące ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasemMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6160Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34l ust.2)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadewctwa zdolności żeglugowej oraz terminy, na jakie się je wydaje, w zależności od rodzajów statków, o których mowa w art.. 34i ust. 1 i 2, tryb ich wydawania, przedłużania, cofania i dokonywania w nich zmianMinister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane