Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - niezaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNIE
Treść

Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposób wręczenia Odznaki i noszenia miniatury Odznaki, tryb działania komisji, wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, sposób postępowania w przypadku zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, w tym wydawania ich duplikatu

Podstawa prawnaDz.U. 2001 r. Nr 16 poz. 168Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
(art. 6 ust.11)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-05-05
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót