Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

1) siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu

Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowódz-

twom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym

nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1570Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(art. 89 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót