Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której
mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami

Podstawa prawnaDz.U. 2015 r. poz. 1269Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
(art. 28 ust.7)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót