Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1270Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(art. 38a pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegoobwieszczenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-06-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót