Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Izby, zakres danych  gromadzonych w bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 8

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 656Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(art. 426 ust.5)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót