Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, krajowy cel redukcji narażenia

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 54Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(art. 86c)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2012-05-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót