Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości ciepła lub chłodu na potrzeby wydania gwarancji pochodzenia

– biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz potrzebę ustalenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła

lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1436Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(art. 61 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Klimatu i Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2026-10-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót