Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze

konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich

wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2230Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 92t pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-04-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót