Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:

1) regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2020 r. poz. 226Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(art. 60 ust.5 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-15
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót