Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 468Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(art. 28 ust.6 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-08-11
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót