Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże adaptacyjne

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2702Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(art. 35 ust.6 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-11-05
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót