Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1599Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(art. 34 ust.4)
Organ zobligowanyMinister Sportu
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-06-04
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót